S.Chalúpku 13, Trenčín, 911 01
+421 902 640 265
medatron@medatron.sk

MEDATRON spol. s r.o.

MEDATRON spol. s r.o.

MEDATRON spol. s r.o.

Váš dlhoročný distribútor DIABETICKYCH pomôcok
inzulínové pumpy
infúzne sety
príslušenstvo k inzulínovým pumpám


Adresa pre doručovanie písomností:

MEDATRON, spol. s r. o.
S. Chalúpku 13
911 01 TRENČIN

Kontakty pre objednávanie:
Mobil: 0902 640 265
Email: medatron@medatron.sk

IČO: 356 955 28
DIČ: 2020 3404 76