S.Chalupku 1420/13, Trenčín, 911 01
+421 902 640 265, +421 911 251 013
medatron@medatron.sk

Registrácia DIA planet, DIA online

Titul:

*Priezvisko:

*Meno:

*Ulica, číslo:

*Mesto:

*PSČ:

*Telefón:

E-mail:

Poznámka:

*Dátum:Vyplnením prihlášky budete automaticky zaregistrovaný do informačného systému DIAONLINE v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Vyberte si spôsob, akým si prajete zaslať Vaše prihlasovacie údaje do systému DIAONLINE:
*SMSe-mailpošta


*Potvrdzujem, že vyplnením tejto prihlášky udeľujem spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej aj elektronickej podobe, poskytnutých v tejto prihláške a/alebo doplnených počas trvania členstva v klube DIA PLANET a údajov o vykonaných nákupoch tovaru a odobratom spotrebnom materiáli, a to na účely prevádzkovania klubu DIAPLANET a informačného systém u DIAONLINE, riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z vernostného programu DIAPLANET a komunikáciu s členom klubu. Súhlas udeľujem na dobu určitú do ukončenia členstva v klube DIAPLANET.


*Potvrdzujem, že vyplnením tejto prihlášky udeľujem spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej aj elektronickej podobe, poskytnutých v tejto prihláške a/alebo doplnených počas trvania členstva v klube DIA PLANET na účely priameho marketingu a zasielania reklamy, propagačných materiálov a odborných informácií týkajúcich sa spoločnosti MEDATRON, klubu DIAPLANET alebo informačného systému DIAONLINE poštou, e-mailom alebo telefónom a pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb zákazníkom. Súhlas udeľujem na dobu určitú do ukončenia členstva v klube DIAPLANET


*Potvrdzujem, že vyplnením tejto prihlášky udeľujem spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej aj elektronickej podobe, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, zdravotná poisťovňa klienta, rodné číslo, diagnóza, telefonický kontakt, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“) na servisné účely, a to kontaktovanie klienta za účelom informovania o zmenách v jeho produkte a o prípadnej potrebe stiahnutia výrobku kvôli závadnej šarži. Súhlas klient udeľuje na dobu určitú do ukončenia členstva v klube DIAPLANET.


*Potvrdzujem, že som bol pred získaním osobných údajov spoločnosťou MEDATRON, spol. s r.o. informovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
* - povinné polia